Advertisement

10 Helpen bij verplaatsen

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
  • Johan van ’t Wout
Part of the Beroepspraktijkvorming book series (BPV, volume 1)

Samenvatting

De cliënt/zorgvrager moet zoveel mogelijk mee kunnen doen aan de dagelijkse bezigheden. Daarvoor moet hij zich van de ene plaats naar de andere kunnen gaan. Soms gebruikt de cliënt/zorgvrager daarbij een hulpmiddel, zoals een wandelstok, rollator of een rolstoel. Een cliënt/zorgvrager kan jouw hulp nodig hebben bij het brengen en halen naar en van een (groeps-)activiteit. Zoals naar de kapper gaan of het gezamenlijk koffiedrinken in een zorginstelling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations