Advertisement

A Kennismaking met de praktijk

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
  • Johan van ’t Wout
Part of the Beroepspraktijkvorming book series (BPV, volume 1)

Samenvatting

Je begint nu aan je eerste stage. Een spannend moment. Is dit nu waarvoor je hebt gekozen? Je gaat ontdekken of dit het werk is wat je wilt gaan doen. Maar je start met de kennismaking. Je ontmoet veel verschillende mensen. De mensen van je team, je directe collega's en je begeleider. Ook maak je kennis met de zorgvrager(s)/cliënt(en). Meestal zijn dat volwassenen en ouderen die extra zorg en steun nodig hebben.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem
  • Henny de Leeuw
  • Tera Stuut
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations