Advertisement

De cultuur van de organisatie

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

Hoofdthema’s

 • Wat is een cultuur?

 • Welke regels, normen, waarden, gebruiken, symbolen en rituelen spelen een rol in organisaties?

 • Welke verschillen in organisatieculturen bestaan er?

 • Hoe ga je om met cultuurverschillen?

 • Hoe komt een organisatiecultuur tot stand?

 • Waardoor verandert een organisatiecultuur?

 • Wat is interculturele communicatie en waarmee dien je daarbij rekening te houden?

 • Wat is een multiculturele organisatie en wat is nodig om dat te worden?

Leerdoelen

 • De begrippen over organisatieculturen kennen: cultuur, waarden, normen, gebruiken, cultuurtypen, cultuurverandering.

 • Weten wat verstaan wordt onder interculturele communicatie en een multiculturele organisatie.

 • Cultuurtypen en cultuurbepalende gedragingen herkennen.

 • Een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de organisatiecultuur.

Competentie

 • Organisatiebewust en organisatiesensitief werken. Dat houdt in dat je in staat bent om diverse competenties in hun onderlinge samenhang toe te passen, zodat er sprake is van...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint

There are no affiliations available

Personalised recommendations