Advertisement

Organisatiestructuren

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint
Chapter
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

Hoofdthema’s

 • Welke taken zijn er in de organisatie?

 • Wat zijn functies?

 • Wat zijn afdelingen?

 • Wat is het verschil tussen lijn en staf?

 • Welke structuren kun je tegenkomen in organisaties?

 • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen structuren zoals lijn, staf, lijn-staf, F-, P-, G- en M-structuur, matrix, project?

 • Wat zijn de kenmerken van de professionele organisatiestructuur?

 • Wat is de rol van de informele structuur naast de formele?

Leerdoelen

 • Kennis van het begrip organisatie en de samenstellende delen van een organisatie: bestuur, directie, leiding, coördinator, afdeling, medewerker.

 • Kennis van de formele en informele organisatiestructuren en de vele vormen die daarin mogelijk zijn.

 • Inzicht in de machtsverhoudingen binnen organisaties.

 • Inzicht in de specifieke kenmerken van een professionele organisatie.

Competentie

 • Organisatiebewust en organisatiesensitief werken. Dat houdt in dat je in staat bent om diverse competenties in hun onderlinge samenhang toe te passen, zodat er...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint

There are no affiliations available

Personalised recommendations