Advertisement

De instelling als sociaal systeem

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

Hoofdthema’s

 • Wat is een systeem?

 • Wat is de output, het effect, van een welzijnsorganisatie?

 • Wat is de throughput, de werkwijze, van een organisatie?

 • Wat is de input, de behoefte aan middelen, van een organisatie?

 • Hoe bewaakt een organisatie het efficiënt gebruik van middelen?

 • Hoe bewaakt de organisatie haar effectiviteit?

 • Wat zijn de verschillen tussen profit- en non-profitorganisaties?

Leerdoelen

 • Kennis van de begrippen van een organisatie als sociaal systeem: systeem, doelen, middelen, omgeving, input, output, feedback, sturing, throughput, controle, efficiency, effectiviteit.

 • Kennis van de verschillen tussen het systeem en de omgeving in de profit-, non-profit- en not-for-profitsector.

 • Inzicht in de samenhang tussen doelen en middelen en de noodzaak van taakverdeling, samenwerking, sturing en controle.

Competentie

 • Organisatiebewust en organisatiesensitief werken. Dat houdt in dat je in staat bent om diverse competenties in hun onderlinge samenhang toe te passen, zodat er sprake is...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint

There are no affiliations available

Personalised recommendations