Advertisement

Oefeningen

  • Klaas Schermer
  • Peter Quint
Chapter
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

14.1 Organisatie-ervaring (zie hoofdstuk  1)

Maak een lijst van organisaties waarvan je tot nu toe deel hebt uitgemaakt. Schrijf bij elk van deze organisaties op hoe die officieel heette. Hoe groot was elke organisatie, wat betreft het aantal ‘leden’? Hoe lang maakte jij er deel van uit? Hoe lang bestond elk van die organisaties al? Wat was het doel van elke organisatie? Vergelijk jouw lijst met die van een medestudent. Let op de overeenkomsten en de verschillen. Benoem die zo precies mogelijk.

14.2 Soorten organisaties (zie hoofdstuk  2)

Ontwerp met één of meer medestudenten een alternatieve organisatie om een speciale doelgroep van jullie instelling te bedienen. Omschrijf het soort organisatie in termen van Gastelaars en bepaal de doelen en de middelen die deze nieuwe organisatie nodig heeft. Welke rechtsvorm zouden jullie kiezen? Wie moeten er in het bestuur?

14.3 Organisatie als systeem (zie hoofdstuk  3)

  1. 1

    Probeer de organisatie waar je werkt te definiëren als een (open) systeem.

    • B...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Klaas Schermer
  • Peter Quint

There are no affiliations available

Personalised recommendations