Advertisement

Organisatietheorieën

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

Hoofdthema’s

 • Wat zijn de aandachtsgebieden van organisatieonderzoekers?

 • In hoeverre spelen in organisatietheorieën subjectieve oordelen en opvattingen mee?

 • Hoe zien wetenschappers in macroverband de functie van welzijnsorganisaties binnen de maatschappij?

 • Welke verschillende organisatiestructuren en -ontwikkelingen zien onderzoekers op het mesovlak?

 • Welke kennis is er van de arbeidsverhoudingen op microvlak binnen organisaties?

 • Hoe kun je je invloed op de organisatie vergroten?

Leerdoelen

 • Kennen van de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken over organisaties en van het politieke denken over de rol van organisaties op het gebied van zorg, hulp en welzijnswerk in de samenleving: ideologieën, wetenschappelijk onderzoek, welzijn, macro-, meso- en microtheorieën, advies- en trainingswerk.

 • Kunnen beschrijven en analyseren van het effect van maatschappelijke ontwikkelingen en politiek beleid op organisaties in de zorg- en hulpverlening.

 • Kennen van de rol van trainings- en...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint

There are no affiliations available

Personalised recommendations