Advertisement

Management

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

Hoofdthema’s

 • Wat is management?

 • Welke niveaus van management bestaan er?

 • Wat zijn de aandachtsgebieden van het management?

 • Welke typen leiderschap kun je onderscheiden?

 • Wat is de invloed van het personeel op het management?

 • Wat is ‘managing diversity’ en intercultureel management?

Leerdoelen

 • Het kunnen omschrijven van de begrippen management en leidinggeven.

 • Kennis van de begrippen die slaan op management en beleid: extern en intern beleid, operationeel, tactisch en strategisch management, leiderschapsstijlen, macht en machtsverhoudingen, beleidsdocumenten, ondernemingsraad.

 • Kennis van de wijze waarop kwaliteitsmanagement wordt ingevuld.

 • Inzicht in de eigen mogelijkheden een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de organisatie.

 • Het kennen van typen leiderschap en de relatie met de situatie.

 • Het kennen van de rol van de ondernemingsraad en van werkoverleg.

Competentie

 • Organisatiebewust en organisatiesensitief werken. Dat houdt in dat je in staat bent om diverse competenties...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Klaas Schermer
 • Peter Quint

There are no affiliations available

Personalised recommendations