Advertisement

6 Cultuuraspecten

  • Gorry Cleven
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Hiervóór hebben we aandacht besteed aan de persoon van de medewerker en de samenwerking in teams. Cultuur is het derde aspect om in beeld te krijgen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij BV. 2008

Authors and Affiliations

  • Gorry Cleven

There are no affiliations available

Personalised recommendations