Advertisement

8 Reflecteren

  • Nicolien van Halem

Samenvatting

Feedback betekent letterlijk: terugkoppelen. Bij feedback gaat het om informatie over het effect van gedrag. Feedback kan positief en negatief zijn. Goede feedback moet gaan over gedrag (en niet over de persoon).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem

There are no affiliations available

Personalised recommendations