Advertisement

7 Voorbereiden op de beroepspraktijkvorming

  • Nicolien van Halem

Samenvatting

Leerdoelen zijn doelen die je in het kader van je opleiding maakt. Zowel voor je werk op school als in je stage.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem

There are no affiliations available

Personalised recommendations