Advertisement

6 Werken aan opdrachten op school

  • Nicolien van Halem
Chapter

Samenvatting

Een casus is een kort verhaaltje dat vragen oproept, een voorbeeldgeval. De casus helpt je na te denken over problemen die voorkomen in de praktijk van je beroep. Je werkt hiermee aan de competentie probleem oplossen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem

There are no affiliations available

Personalised recommendations