Advertisement

5 Gebruikmaken van media

  • Nicolien van Halem

Samenvatting

Een digitale of elektronische leeromgeving (ELO) kan je helpen bij het leren en de informatie-uitwisseling voor je opleiding. Met een ELO kun je direct communiceren met andere leerlingen en docenten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem

There are no affiliations available

Personalised recommendations