Advertisement

4 Discussievormen

  • Nicolien van Halem

Samenvatting

Een paneldebat is een discussie met een groep panelleden, onder leiding van een voorzitter. Debatteren is met woorden twisten om gelijk te krijgen in een bepaalde kwestie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem

There are no affiliations available

Personalised recommendations