Advertisement

2 Informatie verwerken

  • Nicolien van Halem

Samenvatting

Door vragen te stellen in kleine groepen verdiep je je samen in een onderdeel van de leerstof (thema, tekst, idee of theorie). Je leert de leerstof te begrijpen en ideeën daarover te ontwikkelen. Het principe van het driestappeninterview is denken-delen-uitwisselen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem

There are no affiliations available

Personalised recommendations