Advertisement

Reflecteren

  • Nicolien van Halem
Feedback betekent letterlijk: terugkoppeling. Bij feedback hoor je van de ander wat het effect van je gedrag is. Feedback kan positief en negatief zijn. Feedback moet komen vanuit de ik-persoon, niet vanuit ‘wij’, de anderen. Feedback volgt meteen of snel na het gedrag waar het over gaat. Een ezelsbruggetje voor het geven van goede feedback is het woord GEIN:
  • G: gedrag

  • E: effect

  • I: ik

  • N: nu

.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem

There are no affiliations available

Personalised recommendations