Advertisement

Gebruik maken van media

  • Nicolien van Halem

Een digitale of elektronische leeromgeving (ELO) kan je helpen aan de juiste informatie voor je opleiding en bij het leren zelf. Met behulp van een ELO kun je direct communiceren met andere leerlingen en docenten. De ELO zelf is leeg (bevat geen inhoud/content van het onderwijs). Deze komt van uitgevers, docenten en van de leerlingen zelf.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem

There are no affiliations available

Personalised recommendations