Advertisement

Informatie verwerken

  • Nicolien van Halem

Samenvatten is in het kort de belangrijkste punten van een tekst weergeven. Door het maken van een samenvatting onthoud je dingen beter. Je moet het namelijk zelf schrijven of aan een ander vertellen. Een samenvatting helpt je ook als je veel theorie moet leren voor een toets. Hier gaat het om schriftelijk samenvatten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Nicolien van Halem

There are no affiliations available

Personalised recommendations