Advertisement

Specifieke methodieken

  • Ellen Budde

In dit hoofdstuk komen methodieken aan de orde die wat extra uitleg nodig hebben of waarbij achtergrondinformatie een bijdrage kan leveren aan het gebruik en de toepassing ervan. Het gaat om symbolen, beschutte werkvormen, geleide fantasie en associatiekaarten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Ellen Budde

There are no affiliations available

Personalised recommendations