Advertisement

De bespreking van werkstukken

  • Ellen Budde

In de meeste begeleidingsgroepen zal na de werkfase, een tekening of een werkstuk gebruikt worden om een gesprek op gang te brengen. In de creatieve therapie, vormt het maken van een werkstuk het belangrijkste middel in de begeleiding. Het praten over werkstukken neemt een klein deel in van de totale bijeenkomst. Het doel van nabespreken is om de ervaringen uit de werkfase, de inzichten en de gevoelens die een werkstuk oproepen, een plaats te geven in de persoonlijke beleving van de maker. Er kan bewustwording en verdieping komen en bovenal een verbinding worden gemaakt met andere situaties in het dagelijkse leven. De opdrachten hiervoor vind je dan ook vooral in de categorie ‘kennen’ (hoofdstuk 8), omdat het gaat om inzichten verwerven. Bij de opdrachten in het tweede deel van dit boek vind je per opdracht suggesties voor vragen om tot deze verdieping of verbreding te komen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Ellen Budde

There are no affiliations available

Personalised recommendations