Advertisement

Intake en probleembepaling

  • Sjef de Vries

Het eerste gesprek is zó belangrijk dat het niet aan een gestandaardiseerde intake besteed mag worden: dat zou een ‘gewoon’ gesprek en het aangaan van een persoonlijke werkrelatie in de weg staan. In het eerste gesprek doet zowel de cliënt als de hulpverlener zijn eigen intake waarbij onder andere de vraag of het ‘klikt’ beantwoord moet worden. In het gesprek over de problemen waarvoor de cliënt hulp komt vragen is het zaak om ook het verborgen verhaal van coping aan het licht te brengen. Zo ontstaat een completer beeld van de situatie van de cliënt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Sjef de Vries

There are no affiliations available

Personalised recommendations