Advertisement

Hoe verloopt een aanmelding? Wat gebeurt er, waar moet de hulpverlener op letten? De vele aspecten en valkuilen van het begin van de hulpverlening passeren in dit hoofdstuk de revue. Speciale nadruk ligt op het betrekken van de context en op de hulpverlening waarin sprake is van culturele verschillen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Sjef de Vries

There are no affiliations available

Personalised recommendations