Advertisement

Psychosociale hulpverlening: de maatschappelijke context

  • Sjef de Vries

Dit boek is een methodiekboek; het beschrijft de basisingrediënten voor een effectieve begeleiding van cliënten bij de veranderingen die zij wensen. Inhoudelijke aspecten krijgen daarbij veel aandacht. Psychosociale hulpverlening vormt echter geen methodisch eiland maar wordt beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen die nieuwe problemen, hulpvragen en doelgroepen creëren, door subsidiegevers die de hulpverlening inzetten voor hun doelen en een efficiënt gebruik van gelden verlangen en eisen stellen aan resultaten. Bovendien wordt de hulpverlening bepaald door nieuwe inzichten in de werkzaamheid van het hulpverleningsproces en de effectiviteit van interventies en methoden. Deze ontwikkelingen bepalen wat actueel is voor een ‘methodiek psychosociale hulpverlening.’ In dit hoofdstuk bespreek ik ze.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Sjef de Vries

There are no affiliations available

Personalised recommendations