Advertisement

7 Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout
Part of the Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende beroepsvaardigheden book series (SKL, volume 74)

Samenvatting

Deze zelfevaluatietoets bestaat uit 25 waar/niet waar-vragen. De vragen hebben betrekking op de theorie van de vaardigheden in dit werkcahier. Beantwoord onderstaande vragen en ga voor jezelf na of je ook begrijpt waarom een bepaalde bewering waar of niet waar is.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations