Advertisement

6 Hulp bij diverse letsels en vergiftigingen

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout
Part of the Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende beroepsvaardigheden book series (SKL, volume 74)

Samenvatting

In dit hoofdstuk komen vaardigheden aan bod die betrekking hebben op acute hulp bij verschillende letsels. Met name zullen we in de studieopdrachten ingaan op de verzorging van brandwonden, botbreuken, kneuzingen en verstuikingen, algemeen hoofdletsel en vergiftigingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations