Advertisement

4 Bewaken van de ademhaling en verlenen van eerste hulp

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout
Part of the Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende beroepsvaardigheden book series (SKL, volume 74)

Samenvatting

Problemen met de ademhaling kunnen plotseling en onverwachts optreden, maar ook chronisch van aard zijn. Een verstoorde respiratie (ademhaling) is vaak erg beangstigend om te ervaren, te zien en te horen, voor zowel de zorgvrager als de verzorgende. Efficiënte en effectieve hulpverlening kan een levensbedreigende situatie verhelpen en de angst verminderen. Ademnood kan acuut optreden als iemand zich verslikt in het eten, maar zorgvragers met longemfyseem hebben voortdurend problemen met hun ademhaling. Bij ademnood is er nog enigszins sprake van een ademhaling. Bij een circulatiestilstand, maar ook in een situatie dat er langdurig een luchtwegobstructie is, zal er sprake zijn van een ademhalingsstilstand. Bij een acute luchtwegobstructie (bijvoorbeeld bij een verslikking) of bij een ademhalingsstilstand moet direct en adequaat gehandeld worden door het starten met het respectievelijk toepassen van handgrepen om de luchtwegobstructie te verwijderen of door te starten met de reanimatie (zie hoofdstuk 5).

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations