Advertisement

3 Bewaken van de circulatie en verlenen van eerste hulp

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout
Part of the Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende beroepsvaardigheden book series (SKL, volume 74)

Samenvatting

Het goed functioneren van de circulatie is voor de mens van wezenlijk belang. Een veelvoorkomende, meestal onverwachte en plotseling optredende stoornis in de circulatie is de hartstilstand, en in het bewustzijn de bewusteloosheid. Een andere stoornis in de circulatie, waarbij acute hulphandelingen de levensbedreiging kunnen verminderen, is ernstig bloedverlies met als gevolg shock.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations