Advertisement

2 Bewaken van het bewustzijn en verlenen van eerste hulp

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout
Part of the Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende beroepsvaardigheden book series (SKL, volume 74)

Samenvatting

In dit hoofdstuk staat de hulpverlening bij stoornissen in het bewustzijn centraal. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de vaardigheden die nodig zijn voor het verlenen van hulp bij:

  • bewustzijnsstoornissen;

  • (dreigend) flauwvallen;

  • het in stabiele zijligging brengen;

  • een grand mal.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations