Advertisement

1 Inleiding

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout
Part of the Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende beroepsvaardigheden book series (SKL, volume 74)

Samenvatting

Dit werkcahier gaat over het handelen als verzorgende in situaties waarin de zorgvrager geconfronteerd wordt met een levensbedreiging doordat een of meerdere vitale lichaamsfuncties (bewustzijn, circulatie en ademhaling) verstoord of uitgevallen zijn. Vaak wordt bij dit soort problemen meteen aan het toepassen van reanimatie (hartmassage en mond-op-mondbeademing) gedacht. Dat is niet terecht. Er zijn veel situaties waarin de zorgvrager zich in een levensbedreigende situatie bevindt, maar nog geen reanimatie behoeft. In dit cahier wordt daarom onderscheid gemaakt tussen het handelen bij een bedreiging van een lichaamsfunctie en de situatie waarin reanimatie toegepast moet worden omdat een of meerdere functies uitgevallen zijn. Van een verzorgende wordt verwacht dat zij de eerste hulp, zowel binnen als buiten een gezondheidszorginstelling, kan verlenen. Doel van dit handelen is om de levensbedreiging weg te nemen of te verminderen, om zo de tijd te overbruggen totdat er een arts, ambulanceverpleegkundige en/of reanimatieteam aanwezig is. In intramurale gezondheidszorginstellingen zijn vaak afspraken gemaakt over hoe je moet handelen in verschillende acute situaties die levensbedreigend kunnen zijn voor een zorgvrager.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations