Advertisement

7 Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout
Chapter
Part of the Skillslab-serie book series (SKL)

Samenvatting

Deze zelfevaluatietoets bevat 25 waar/niet waar-vragen. De vragen hebben betrekking op de theorie van de verpleegtechnische handelingen uit dit cahier. Beantwoord onderstaande vragen en ga voor jezelf na of je ook begrijpt waarom een bepaalde bewering waar of niet waar is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations