Advertisement

6 Het toepassen van ambulante compressietherapie

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout
Part of the Skillslab-serie book series (SKL)

Samenvatting

Een veel voorkomend verschijnsel op oudere leeftijd is oedeem aan de benen, veroorzaakt door een slechter wordende bloedcirculatie. Zoals je weet, kunnen de gevolgen hiervan vrij ernstig zijn: er kunnen wonden ontstaan aan de onderbenen die over het algemeen langzaam genezen, de zogenaamde ulcus cruris, ook wel ‘open been’ genoemd. Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat het oedeem verdwijnt. Door middel van ambulante compressie wordt het onderbeen tegengesteld gezwachteld om zodoende druk uit te oefenen op de bloedvaten. Het is een zwachteltechniek die veel oefening vraagt. Op de cd-rom Wondverzorging wordt de handeling stapsgewijs gedemonstreerd. Zorg ervoor dat je de vaardigheid vaak oefent op elkaar, want oefening baart kunst!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations