Advertisement

5 De zorg rondom de gele/zwarte wond

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout
Part of the Skillslab-serie book series (SKL)

Samenvatting

In de vorige hoofdstukken is aandacht besteed aan soorten verbanden, Verbandstoffen, zwachteltechnieken en aan de zorg voor de rode wond. Je hebt ook het wondgenezingsproces bestudeerd. Je hebt daarbij geleerd welke plaatselijke en algemene factoren de wondgenezing kunnen beïnvloeden. Een lokale infectie bijvoorbeeld of een slechte algemene conditie van de zorgvrager kan de wondgenezing vertragen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations