Advertisement

4 De zorg rondom de rode wond

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout
Part of the Skillslab-serie book series (SKL)

Samenvatting

In het vorige hoofdstuk hebben we aandacht besteed aan verschillende zwachteltechnieken en de daarbij behorende verbandmiddelen. In dit hoofdstuk ga je je verdiepen in de zorg voor een zorgvrager met een rode wond. Een rode wond is schoon, dus niet-geïnfecteerd en is rood van kleur, omdat er zich nieuw weefsel aan het vormen is. Het doel van de behandeling van een rode wond is: bescherming tegen uitdroging, beschadiging en besmetting van buitenaf. Je zult begrijpen dat aseptisch werken daarom van groot belang is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations