Advertisement

2 Aseptisch handelen

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout
Part of the Skillslab-serie book series (SKL)

Samenvatting

In het werkcahier Persoonlijke hygiëne heb je geleerd hoe belangrijk het is om hygiënisch te werken ter bescherming van zowel zorgvragers als jezelf tegen infecties. Infectiepreventie begint bij het goed wassen van je handen. In dit hoofdstuk staat aseptisch handelen centraal: asepsis omvat alle maatregelen om het overbrengen van lichaamsvreemde bacteriën (besmetting) te vermijden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations