Advertisement

1 Inleiding

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout
Chapter
Part of the Skillslab-serie book series (SKL)

Samenvatting

Dit werkcahier is een onderdeel van de cahiers rondom verpleegtechnisch handelen voor verzorgenden. In dit cahier zijn de volgende onderwerpen opgenomen: aseptisch handelen, verbandmaterialen, wondverzorging en ambulante compressietherapie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Geerard Siereveld
  • Cees van Stipdonk
  • Johan van ’t Wout

There are no affiliations available

Personalised recommendations