Advertisement

Practicum

  • TransferPunt VaardigheidsOnderwijs
Part of the Skillslab-serie book series (SKL)

Het practicum gebruik je voor het ‘in de vingers’ krijgen van de vaardigheid. Door goed te oefenen is het mogelijk om op school de meeste vaardigheden zo goed te beheersen, dat het voor de cliënt en voor jezelf verantwoord is deze (onder begeleiding) toe te passen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© TransferPunt VaardigheidsOnderwijs 2008

Authors and Affiliations

  • TransferPunt VaardigheidsOnderwijs

There are no affiliations available

Personalised recommendations