Advertisement

Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst

  • TransferPunt VaardigheidsOnderwijs
Part of the Skillslab-serie book series (SKL)

Deze zelfevaluatietoets bevat 30 waar/niet waar-vragen. De vragen hebben betrekking op de theorie van de verpleegkundige vaardigheden uit dit werkcahier. Beantwoord de volgende vragen en ga voor jezelf na, of je ook begrijpt waarom een bepaalde bewering waar of niet waar is.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© TransferPunt VaardigheidsOnderwijs 2008

Authors and Affiliations

  • TransferPunt VaardigheidsOnderwijs

There are no affiliations available

Personalised recommendations