Advertisement

Zorg voor de oudere cliënt met een mobiliteitstekort

  • TransferPunt VaardigheidsOnderwijs
Part of the Skillslab-serie book series (SKL)

Als mensen zich niet zelfstandig, zonder hulpmiddelen, kunnen bewegen, spreken we van een mobiliteitstekort. Daarin zijn verschillende niveaus te onderscheiden. Op niveau 1 is sprake van het nodig hebben van een hulpmiddel of apparaat om te bewegen, op niveau 4 is er sprake van het niet zelfstandig kunnen bewegen (vgl. Gordon, 2002, p. 168).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© TransferPunt VaardigheidsOnderwijs 2008

Authors and Affiliations

  • TransferPunt VaardigheidsOnderwijs

There are no affiliations available

Personalised recommendations