Advertisement

De zorg voor de oudere cliënt

  • TransferPunt VaardigheidsOnderwijs
Part of the Skillslab-serie book series (SKL)

Zoals in de algemene inleiding (hoofdstuk 2) naar voren is gekomen, neemt het aantal ouderen in Nederland toe en vanaf 2011 zal er een sterkere stijging zijn door de babyboom.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© TransferPunt VaardigheidsOnderwijs 2008

Authors and Affiliations

  • TransferPunt VaardigheidsOnderwijs

There are no affiliations available

Personalised recommendations