Advertisement

Beginvereisten

  • TransferPunt VaardigheidsOnderwijs
Part of the Skillslab-serie book series (SKL)

Voor het juist kunnen uitvoeren van de in dit cahier beschreven vaardigheden is het van belang dat je inzicht hebt en vaardig bent in basistechnieken van gespreksvaardigheden, dat je de algemene regels met betrekking tot het informeren van cliënten kunt hanteren, dat je vaardig bent in het uitvoeren van de basiszorg aan een cliënt en dat je de basisvaardigheden bij verplaatsingstechnieken beheerst.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© TransferPunt VaardigheidsOnderwijs 2008

Authors and Affiliations

  • TransferPunt VaardigheidsOnderwijs

There are no affiliations available

Personalised recommendations