Advertisement

Inleiding

  • TransferPunt VaardigheidsOnderwijs
Part of the Skillslab-serie book series (SKL)

In dit werkcahier komen een aantal veel voorkomende vaardigheden aan bod, die van belang zijn in de verpleegkundige zorg voor de oudere cliënt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© TransferPunt VaardigheidsOnderwijs 2008

Authors and Affiliations

  • TransferPunt VaardigheidsOnderwijs

There are no affiliations available

Personalised recommendations