Advertisement

Oefenen tijdens het praktijkleren

  • TransferPunt VaardigheidsOnderwijs
Part of the Skillslab-serie book series (SKL)

Als je de geleerde vaardigheden in de praktijk gaat oefenen, kan het gebeuren dat je het werkritme van je collega’s wilt overnemen. Realiseer je in dat geval dat je collega’s zo bedreven zijn in het geven van de zorg, dat ze veel ‘op de automatische piloot’ kunnen doen. Hierdoor ligt hun werktempo hoger dan dat van jou. Zij hebben de ervaring, veel oefening gehad in verschillende situaties en zij hebben een ‘klinische’ blik. Jij nog niet. Jij zult in het begin nog vaak moeten nadenken over hoe je de handeling aan die cliënt, afhankelijk van zijn of haar stoornissen, beperkingen of handicaps moet aanpassen. Met andere woorden: neem de tijd om nieuw te leren handelingen in een eigen tempo in te oefenen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© TransferPunt VaardigheidsOnderwijs 2008

Authors and Affiliations

  • TransferPunt VaardigheidsOnderwijs

There are no affiliations available

Personalised recommendations