Advertisement

7 Leiderschap en decubitus

 • P. Quataert
 • M. Crijns
Chapter

Samenvatting

Decubituszorg is een verpleegkundige opdracht. De verpleegkundige decubitus- of wondconsulent met leiderschapskwaliteiten speelt een centrale rol in de regionale en instellingsgebonden organisatie van de preventie van decubitus door verandermanagement. Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het decubitus(preventie)beleid; fungeert als contactpersoon en consulent voor andere zorgverleners in en buiten de instelling en spreekt het management erop aan als het beleid niet op orde is.

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het decubitus(preventie)beleid. Hoe meer zij zich professioneel identificeren met dat beleid, hoe groter de kans dat zij een klinische blik ontwikkelen die in een vroeg stadium risico’s en beginnende decubitusvorming signaleert.

Supplementary material

Literatuur

 1. Berwick DM. Succesfull innovation strategies, keynote speech tijdens congres Kennis Beter Delen III, 23 maart. Veldhoven: ZonMw, 2006.Google Scholar
 2. Boyett JH, Boyett JT. De goeroegids, een kritisch overzicht. Zaltbommel: Thema, Nederlandse editie, 1999.Google Scholar
 3. Davidson PM, Elliott D, Daly J. Clinical leadership in contemporary clinical practice: implications for nursing in Australia. Journal Nursing Management 2006 Apr;14(3):180–7.CrossRefGoogle Scholar
 4. Goleman D, Boyatzis R, McKee A. Het nieuwe leiderschap, emotionele intelligentie voor managers. Amsterdam/Antwerpen: uitgeverij Contact, 2004.Google Scholar
 5. Grol RTPM, Wensing MJP. Implementatie: effectieve verandering in de patiëntenzorg. Maarssen: Reed Business Information, 2006.Google Scholar
 6. Halfens RJG, Janssen MAP, Meijers JMM, Mistiaen P. Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen. Maastricht: Universiteit van Maastricht/NIVEL, 2005.Google Scholar
 7. Harrow D, Foster J, Greenwood J. Evidence and leadership. Contemporary Nurse, 2001 Sep;11(1):9–17.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Hurst K. A review of the nursing leadership literature. Londen: Kings Fund, 1996.Google Scholar
 9. Kerkhof T van de, Starren H. De 21 geboden van modern leiderschap. Amsterdam: Business Contact, 2001.Google Scholar
 10. Kets de Vries M. Leiderschap ontraadseld. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds, 2001.Google Scholar
 11. King K, Cunningham G. Leadership in nursing more than one way. Nursing Standard 10, 12, RCN Nursing Update 1995:3–9.PubMedGoogle Scholar
 12. LEVV. E-learning Decubitus. Utrecht: LEVV, 2005 (www.levv.nl; www.decubitus-nederland.nl).
 13. Muijen JJ van. Leiderschapsontwikkeling: het hanteren van paradoxen. Oratie uitgesproken tijdens aanvaarden ambt van hoogleraar psychologie in het bijzonder van personal development en leadership development. Breukelen: Universiteit Nyenrode, 2003.Google Scholar
 14. Quataert P. Preventieplan decubitus, divisie Ziekenhuis. Verkrijgbaar bij de geïnterviewde Peter Quataert (quataert@zeelandnet.nl), 2000.Google Scholar
 15. Shaw S. Nursing leadership. International Council of Nursing. Oxford UK: Blackwell Publishing, ICN, 2007.Google Scholar

Aanbevolen literatuur

 1. Woundcare Consultant Society (WCS), losbladig Wondenboek.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • P. Quataert
 • M. Crijns
  • 1
 1. 1.Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV)Utrecht

Personalised recommendations