Advertisement

2 Oorzaken van decubitus

 • C.W.J. Oomens
 • A. Stekelenburg
 • F. Heule

Samenvatting

De bedoeling van dit hoofdstuk is een overzicht te geven van de oorzaken van decubitus. We bespreken daartoe de langer bekende en wetenschappelijk gevalideerde inzichten, maar ook een aantal recente onderzoekgegevens.

Na de inleiding volgt een beschrijving van de anatomie van huid, vet- en spierweefsel. Daarbij ligt de nadruk op aspecten die van belang zijn voor het ontstaan van decubitus. Daarna is er een korte les mechanica, waarin we begrippen als schuifkrachten, druk en wrijfkrachten behandelen. Daaruit zal blijken dat het niet zo eenvoudig is om aan te geven welke krachten de patiënt precies ondervindt en wat daarvan de gevolgen zijn. Dit wordt nog duidelijker als wordt behandeld welke factoren allemaal een rol spelen bij het krijgen van decubitus. Vervolgens gaan we heel fundamenteel in op wat er inwendig in het weefsel gebeurt als het langdurig mechanisch wordt belast. Tot slot geven we nog een korte vooruitblik op toekomstig onderzoek.

Literatuur

 1. 1.
  Reswick JB, Rogers JE Experience at ranch los amigos hospital with devices and techniques to prevent pressure sores. In Kenedi RM, Cowden JM (eds). Bedsore biomechanics. Baltimore: University Park Press, 1976:301–10.Google Scholar
 2. 2.
  Burns DA, Breathnach SM, Cox N, Griffith CE (eds). Rook’s textbook of dermatology. 7e druk. Hoofdstukken: anatomie (3), functies (4), histologie (7), moleculaire biologie (8), inflammatie (9), wondgenezing (11), de neonaat (14), subcutaan vet (55) en veroudering (70). Oxford, Engeland: Blackwell Uitg, 2004.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Bader D, Bouten C, Colin D, Oomens C (eds). Pressure ulcer research: current and future perspectives. Berlijn: Springer Verlag, 2005.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Agache P, Humbert P (eds). Measuring the skin. Berlijn, Heidelberg, New York: Springer Verlag, 2004.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Marieb EN. Human anatomy and physiology. 5th edition. San Francisco: Benjamin Cummings Inc., 2001.Google Scholar
 6. 6.
  Silverthorn DE. Human physiology – an integrated approach. 3rd edition. San Francisco: Pearson, Benjamin Cummings, 2004.Google Scholar
 7. 7.
  Kosiak M. Etiology of pressure ulcers. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 1961;42:19–29.PubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Fore J. A review of skin and effects of aging on skin structure and function. Ostomy/wound management 2006;52(9):24–35.PubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Knight SL, Taylor RP, Polliack AA, Bader DL. Establishing predictive indicators for the status of soft tissues. J Appl Physiol 2001;90:2231–7.PubMedGoogle Scholar
 10. 10.
  Daniel RK, Priest DL, Wheatley DC. Etiological factors in pressure sores: An experimental model. Archives of Physical medicine and Rehabilitation 1981;62:492–8.PubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Linder-Ganz E, Shabshin N, Itzchak Y, Gefen A (2006). Assessment of mechanical conditions in sub-dermal tissues during sitting: A combined experimental-MRI and finite element approach, Journal of Biomechanics 2007;40(7):1443-54. Epub ahead of print.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Peirce SM, Skalak TC, Rodeheaver GT. Ischemia-reperfusion injury in chronic pressure ulcer formation: a skin model in the rat. Wound Repair Regeneration 2000;8:68–76.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Reid RR, Sull AC, Mogford JE. A novel murine model of cyclical cutaneous ischemia-reperfusion injury. J Surg Res 2004;16(1):172–80.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Houwing R. Pressure ulcer or decubitus. Clinical and etiological aspects (hoofdstuk  7 Pressure induced skin lesions in pigs: reperfusion injury and the effects of vitamin E). Proefschrift. Utrecht: UMCU, 2007.Google Scholar
 15. 15.
  Stekelenburg A. Mechanisms associated with deep tissue injury induced by sustained compressive loading. Proefschrift. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • C.W.J. Oomens
  • 1
 • A. Stekelenburg
  • 1
 • F. Heule
  • 2
 1. 1.T.U. EindhovenEindhoven
 2. 2.Erasmus MC RotterdamRotterdam

Personalised recommendations