Advertisement

11 Implementatie

 • G. Holleman

Samenvatting

Dit hoofdstuk gaat over het proces van toepassen van de richtlijn decubitus (implementatie) in de praktijk en factoren die deze implementatie belemmeren dan wel bevorderen. Implementeren is een procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen of innovaties (van bewezen waarde) met als doel dat deze een structurele plaats krijgen in het (beroepsmatig) handelen, in het functioneren van de organisatie of in de structuur van de gezondheidszorg. Implementatie van de richtlijn decubitus levert gezondheidswinst en een verbeterde kwaliteit van leven voor patiënten. Welke stappen en hoe deze stappen genomen moeten worden staat in dit hoofdstuk. Het is een dynamisch en vooral leuk proces!

Literatuur

 1. Buss IC, Halfens RJG, Huyer Abu-Saa H, Kok G. Pressure ulcer prevention in nursing homes: views and beliefs of enrolled nurses and other health care workers. Journal of Clinical Nursing 2002;13:668–76.CrossRefGoogle Scholar
 2. Cox K, Louw D de, Verhoef J, Kuiper C. Evidence-based practice voor verpleegkundigen; Methodiek en implementatie. Utrecht: Lemma BV, 2004.Google Scholar
 3. Crassee D. Hielblaar goed te voorkomen. Tijdschrift voor verpleegkundigen 2006;4:39.Google Scholar
 4. Duimel-Peeters IGP. Massage to prevent pressure ulcers: knowledge, beliefs, practice and effectiveness. Proefschrift. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2005.Google Scholar
 5. Field MJ, Lohr KN. Guidelines for clinical practice; from development to practical use. Washington DC: National Academy Press, 1992.Google Scholar
 6. Grimshaw JM, Thomas RE, MacLennan G, Fraser C, Ramsay CR, Vale L, Whitty P, Eccles MP, Matowe L, Shirran L, Wensing M, Dijkstra R, Donaldson C. Effectiveness and efficiency of guideline dissemination and implementation strategies. Health Technology Assessment 2004;8(6).Google Scholar
 7. Grol R, Grimshaw J. From best evidence to best practice: effective implementation of change in patients' care. Lancet 2003 Oct 11;362(9391):1170.CrossRefGoogle Scholar
 8. Grol R, Wensing M. Implementatie effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier, 2006.Google Scholar
 9. Halfens RJG, Linge RH van. Disseminatie en implementatie van kennis in de verpleegkundige en verzorgende praktijk. Elsevier Gezondheidszorg/Landelijk Expertise Centrum Verpleging en Verzorging, 2003.Google Scholar
 10. Halfens RJG, Hulsenboom M, Bronner CM, Hollands L. Ontwikkeling en evaluatie van een (bij)scholingsprogramma preventie en behandeling van decubitus voor verpleegkundigen en verzorgenden. Verpleegkunde 2006;21(1).Google Scholar
 11. Heiligers P, Calsbeek H, Friele R. Ontwikkeling implementatiemonitor. Utrecht: ZON, Nivel, 2001.Google Scholar
 12. Hulscher M, Wensing M, Grol R. Effectieve implementatie: Theorieën en strategieën. Den Haag: ZON, 2000.Google Scholar
 13. Leytens J, Wagner C. Inventarisatie en beoordeling van bestaande richtlijnen en protocollen in de verpleging en de verzorging. Utrecht: Nivel, 1999.Google Scholar
 14. Plas M, Wensing M. Begrippenkader voor implementatiestrategieën en beïnvloedende factoren bij implementatie in de gezondheidszorg. Nijmegen: UMC St Radboud, Afdeling Kwaliteit van Zorg (WOK), 2006.Google Scholar
 15. Vos R de. Evidence based practice: de steen van Sysiphos in de klinische praktijk. Openbare les lector Evidence Based Nursing, 2005.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • G. Holleman
  • 1
 1. 1.Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV)Utrecht

Personalised recommendations