Advertisement

10 Patiëntveiligheid

Samenvatting

Ook binnen de gezondheidszorg werken feilbare mensen. Door het zorgsysteem zo in te richten dat mensen nauwelijks meer fouten kunnen maken, kan de patiëntveiligheid vergroot worden. De eerste tip volgt uit de definitie: werk volgens professionele standaarden, protocollen en richtlijnen, met de meest recente informatie over de beste manier van verantwoord ‘evidence-based’ werken (www.levv.nl). Het melden van (bijna-)incidenten en het analyseren van zorgprocessen draagt bij aan (het verbeteren van) patiëntveilig werken. Er zijn al verschillende methodieken op de markt die patiëntveilig werken bevorderen, zoals PRISMA, SIRE en HFMEA, maar er worden ook nieuwe instrumenten ontwikkeld. Patiëntveiligheid is en blijft een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van zorg als verpleegkundige.

Literatuur

 1. Bruijne MC de, Zegers M, Hoonhout LHF, Wagner C. Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen. Dossieronderzoek van ziekenhuisopnames in 2004. Utrecht: EMGO Instituut en NIVEL, 2007.Google Scholar
 2. Corrigan JM, Donaldson MS, Kohn LT, McKay T, Pike KC, for the Committee on Quality of Health Care in America. To err is human: Building a safer health system. Washington DC: National Academy Press, 2000.Google Scholar
 3. DeRosier J, Stalhandske E, Bagian JP, Nudell T. Using Healthcare Failure Mode and Effect Analysis: the VA National Center for Patient Safety's Prospective Risk Analysis System, Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organisations. Journal of Quality Improvement 2002;28:248–267.Google Scholar
 4. Everdingen JJE et al (red.). Praktijkboek patiëntveiligheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2006.Google Scholar
 5. Everdingen JJE van, Molendijk A, Harten WK van. Waarom zijn ziekenhuizen niet zo veilig als we willen? In: Everdingen JJE et al (red.). Praktijkboek patiëntveiligheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2006: 51–62.Google Scholar
 6. Feuchtinger J, Halfens RJG, Dassen T, De Bie R. The effect of the ‘Failure Mode and Effects Analysis' model on pressure ulcer incidence in cardiac surgery. In Feuchtinger J. Pressure ulcer prevention in cardiac surgery patients. Proefschrift. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2005.Google Scholar
 7. IGZ. Patiëntveiligheid definitielijst. Den Haag: IGZ, 2005.Google Scholar
 8. Joustra, AC, Molendijk A, Kroeze MM. Veilig Incident Melden VIM. In: Everdingen JJE et al (red.). Praktijkboek patiëntveiligheid. Houten: Stafleu van Loghum, 2006, 51062.Google Scholar
 9. Leistikow IP, Ridder K den. Patiëntveiligheid: Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2005.Google Scholar
 10. Lockley SW, Cronin JW, Evans EE et al., for the Harvard Work Hours, Health and Safety Group. Effect of reducing interns' weekly work hours on sleep and attentional failures. New England Journal of Medicine 2004;351:1829–37.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. Reason JT. Human error. New York: Cambridge University Press, 1990.CrossRefGoogle Scholar
 12. Reason J. Human error: models and management. British Medical Journal 2000;320:768–70.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. Schaaf TW van der. PRISMA incidenten analyse. Een instrument voor risicobeheersing in de zorgsector. Kwaliteit in beeld 1997;5:2–4.Google Scholar
 14. Schaaf TW van der, Habraken MMP. PRISMA methode, medische versie, een korte omschrijving. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Technologie Management / HPM Patiëntveiligheidssystemen, 2005.Google Scholar
 15. Vollenbroek J. Hoe een sterkte ook een zwakte is. NVVK info, april 2003.Google Scholar
 16. Vollenbroek J. Waarom doen ze dat? NVVK info, oktober 2002.Google Scholar
 17. Vuuren W van, Shea CE, Schaaf TW van der. The development of an incident analysis tool for the medical field. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 1997.Google Scholar
 18. Willems R. Hier werk je veilig of je werkt hier niet. Sneller Beter, de veiligheid in de zorg. Eindrapportage. Shell Nederland, 2004.Google Scholar

Interessante literatuur om verder te lezen

 1. www.vmszorg.nl: website met de instrumenten die vanuit VMS Zorg, Veiligheidsmanagement in de zorg met daarop informatie over de instrumenten om met risico’s om te gaan van de NVZ, Orde en het LEVV. Al (uitgebreider) in de tekst toegelicht (Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig in de Nederlandse ziekenhuizen, geraadpleegd 12 juni 2007).
 2. www.patiëntveiligheid.nl: site over patiëntveiligheid van het UMC-Utrecht met algemene informatie over patiëntveiligheid en specifieke informatie over instrumenten die binnen de instelling gebruikt worden om patiëntveiligheid te vergroten, onder andere de SAFER-methodiek voor prospectieve risico-inventarisatie.
 3. www.patientveiligheid.org: site van Bastiën van der Hoeff, risicomanager van het UMC Maastricht. Met interessante publicaties over patiëntveiligheid en verschillende technieken om risico’s in ziekenhuizen te beheersen.
 4. www.snellerbeter.nl: site met informatie over verbeterprojecten van ziekenhuizen, onder andere op gebied van patiëntveiligheid.
 5. Een boek met veel algemene informatie over patiëntveiligheid is: Everdingen JJE et al (red.). Praktijkboek patiëntveiligheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • E. Nap
  • 1
 1. 1.Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV)Utrecht

Personalised recommendations