Advertisement

Summary

 • Bogusław Bieda
Chapter

Abstract

This monograph is an outcome of many years of research carried out by the author in the last decade. The presented methodology of research and its findings not only have been published a number of times in reviewed magazines and journals, but also have been discussed in prestige all-Polish as well as international conferences, including the following: International Federation of Operational Research (IFORS2002, IFORS2005, IFORS2008), VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (an International Scientific Conference), ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM – TEORIA I PRAKTYKA – 2005 (Enterprise Management – Theory and Practice – 2005), International Business & Economics Research (IBER 2006), 21st European Conference on Operational Research (EUROXXI 2006), Life Cycle Management (LCM2007, LCM2009) 11th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI-2007), R’07 World Congress 2007, The 2007 Crystal Ball user Conference, Global Waste Management Symposium 2008, and Sixth International Conference on Sensitivity Analysis of Model Output, SAMO, in 2010. A number of publications, included in this monograph, are taken from a postdoctoral research grant number N115 084 32/4279, financed between 2008 and 2010 by the Ministry of Science and Higher Education, entitled “Zastosowanie Ekologicznej Oceny Cyklu Życia (LCA) do tworzenia zintegrowanych strategii gospodarki odpadami w warunkach niepewności z użyciem symulacji Monte Carlo” (The application of Ecological Life Cycle Assessment (LCA) in the creation of integrated strategies of waste management under uncertainty using Monte Carlo simulation). The work of the author in the discussed field is also well documented in individual chapters of this monograph; these include (Bieda 2000, 2002; Bieda and Wajs 2002; Bieda 2003, 2004a, b, c, d, e; Bieda 2005a, b; Bieda 2006a, b, c, d, e, f; Bieda 2007a, b, c, d, e, f; Bieda and Tadeusiewicz 2008a; Bieda 2008b, c, d, e, f, g; Bieda 2009a, b; Bieda 2010).

Keywords

Life Cycle Assessment Waste Management Uncertainty Analysis Life Cycle Inventory Steel Industry 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Bieda, B.: Zastosowanie Metody Monte Carlo Do Analizy Ryzyka Inwestycyjnego, Materiały Konferencyjne Wydziału Zarządzania AGH. Wybrane Uwarunkowania Działalności Ekonomicznej, Kraków (2000)Google Scholar
 2. Bieda, B.: Operatywne Zarządzanie i Sterowanie Obiektem w Systemie Sterowania Rozproszonego na Przykładzie Składowiska Odpadów Komunalnych. Rozprawa doktorska. AGH, Kraków (2002)Google Scholar
 3. Bieda, B., Wajs, W.: Computer modeling municipal solid waste (MSW) transit time simulation using Monte Carlo simulation. International Conference, IFORS 2002, Edinburgh, Great Britain (2002), 8–12 July 2002Google Scholar
 4. Bieda, B.: Rola Analizy Ryzyka W Zarządzaniu Kosztami Inwestycyjnymi Na Przykładzie Zakładu Gazyfikacji Odpadów W Koninie. Międzynarodowa Konferencja GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEMYŚLE GÓRNICZYM ORAZ APLIKACJI PROJEKTU BAT, Wrocław 2–3 June 2003. Poland, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Wydanie specjalne, vol. 19, pp. 31–42. PAN Publishing, Kraków (2003)Google Scholar
 5. Bieda, B.: Risk analysis in investment cost management: proposed technology of the Konin waste gasification facility case study. Międzynarodowa. Konferencja BAT TECHN., May 2004, Wrocław (2004a)Google Scholar
 6. Bieda, B.: LCA – A Tool For Environmental Management., Oct 2004, Kraków (2004b)Google Scholar
 7. Bieda, B.: Mathematical modelling the contaminant transport for modern municipal solid waste (Msw) management., Międzynarodowa Konferencja computing, communications and control technologies-CCCT 2004, 14-17/08/, Austin, Texas, USA (2004c)Google Scholar
 8. Bieda, B.: Application of the Lon-works distributed system (technology) for the optimal landfill management or reclamation of the contaminated sites, Międzynarodowa Konferencja computing, communications and control technologies-CCCT 2004, 14–17 Aug Austin, Texas, USA (2004d)Google Scholar
 9. Bieda, B.: Modele Matematyczne Systemów w Ekologii dla Celów Zarządzania. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, pp. 259–268 (2004e)Google Scholar
 10. Bieda, B.: The application of sensitivity analysis with correlated inputs: the environmental project risk assessment case study. International Conference WASTE RECYCLING-IX, 17-19/11/2005, Kraków, (2005a)Google Scholar
 11. Bieda, B.: Ekologiczna ocena cyklu inwestycji (LCI) jako system wspomagania decyzji w zarządzaniu środowiskiem w warunkach niepewności. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne – TEORIA I PRAKTYKA 50(1), 7–18 (2005)Google Scholar
 12. Bieda, B.: Stochastic model for environmental project risk assessment case study. EUROXXI-European Conference on Operational Research 2006, 3-5/07/ 2006, Reykjavik, Iceland (2006a)Google Scholar
 13. Bieda, B.: Decision support systems based on the life cycle assessment (LCA) for integrated municipal solid waste (MSW) management under uncertainty. IBER conference, 2–6/10/2006, Las Vegas, USA (2006b)Google Scholar
 14. Bieda, B.: Decision support system for a modern municipal solid waste landfill life-cycle assessment based on the transit time contaminants modeling using Monte Carlo simulation, IBER conference, 2–6/10/2006, Las Vegas, USA (2006c)Google Scholar
 15. Bieda, B.: Decision Support Systems Based on the Life Cycle Inventory (LCI) – Part of a Life Cycle Assessment (LCA) For Municipal Solid Waste (MSW) Management Case Study. Archiwum Gospodarkii Odpadami 4, 13–32 (2006)Google Scholar
 16. Bieda, B.: Modele Matematyczne Zarządzania Środowiskiem Jako Systemy Doradcze., Rozdział w Informatyka w globalnym świecie, (ed.) Naukowa Prof. Jerzy Kisielnicki, Wyd. Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warsaw, pp. 193–199 (2006e)Google Scholar
 17. Bieda, B.: Zastosowanie I Korzyści Symulacji Monte Carlo dla Oceny Ryzyka Środowiskowego Projektów – Studium Przypadku. Międzynarodowa Konferencja – Zrównoważone wykorzystanie zasobów w Europie – surowce z odpadów, Wrocław, 15–17 Nov. 2006fGoogle Scholar
 18. Bieda, B.: Assessing the economic feasibility of the waste to energy facility using crystal ball\registered. 2007 crystal ball user conference, 21–23 May 2007, Denver, Colorado, USA. http://www.crystalball.com/cbuc/2007/papers.html (2007a). Accessed 14 June 2007
 19. Bieda, B.: Zarządzanie gospodarką odpadami na świecie. Zrównoważone wykorzystanie zasobów w Europie – surowce z odpadów. (ed.) Kudełko, J., Kulczycka, J., Wirth, H. EUROMINES Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego Rud Metali i Kopalin Użytecznych. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, pp. 28–45 (2007b)Google Scholar
 20. Bieda, B.: Decision support systems based on the life cycle assessment (LCA) for integrated municipal solid waste (MSW) management under uncertainty. The 11th World Multi-Conference on Systemics, cybernetics and informatics: WMSCI 2007, 8–11/7/2007, Orlando, Florida, USA (2007c)Google Scholar
 21. Bieda, B.: Application of life cycle inventory (LCI) and life cycle management (LCM) methods as useful tools for municipal solid waste (MSW) management scenario analysis under uncertainty. LCM2007 conference, 27–29/8/2007 Zurich, Switzerland (2007d)Google Scholar
 22. Bieda, B.: The use of life cycle assessment (LCA) for Mittal Steel Poland S.A. Water Treatment Processes, R’07 World Congress, recovery of materials and energy for resource efficiency 3–5/9/2007 Davos, Switzerland (2007e)Google Scholar
 23. Bieda, B.: The use of the life cycle assessment (LCA) conception for Mittal Steel Poland SA energy generation – Kraków plant case study. Energy and sustainability. ENERGY 2007: First international conference on energy and sustainability, 20–22 June, 2007, the New Forest, UK, red. C. A. Brebbia, V. Popov, Southampton; Boston: WIT Press, 2007, WIT transactions on ecology and the environment, vol. 105, pp. 165–174 (2007f)Google Scholar
 24. Bieda, B., Tadeusiewicz, R.: Decision support systems based on the life cycle inventory (LCI) – part of a life cycle assessment (LCA) for municipal solid waste (MSW) management under uncertainty, International Transaction in Operational Research-ITOR, 15 Jan 2008a, pp. 103–119 (2008a)Google Scholar
 25. Bieda, B.: Model development under uncertainty of the relationships between waste composition and structural size based on the Arcelor Mittal Poland SS, In Kraków Case Study. IFORS 2008, 13–18/7/ 2008, Johannesburg, RSA (2008b)Google Scholar
 26. Bieda, B.: The use of a stochastic approach for life aycle assessment (LCA) for Mittal steel Poland S.A. – a case study on Krakow plant energy generation. International Workshop on Stochastic and Applied Global Optimization, SAGO2008, 19–22/7/2008, Skukuza, RSA (2008c)Google Scholar
 27. Bieda, B.: Decision support systems based on the life cycle assessment (LCA) for integrated municipal solid waste (MSW) management under uncertainty. Global Waste Management Symposium 2008, 7–10/9/2008, Colorado Copper Mountain, Colorado, USA (2008d)Google Scholar
 28. Bieda, B.: Zastosowanie Symulacji Monte Carlo do Określania Stopnia Niepewności dla Ekologicznej Oceny Cyklu Życia (LCA) na przykładzie Siłowni Arcelormittal Poland w Krakowie, Conference Informatyka dla Przyszłości, 26/9/2008, Warsaw (2008e)Google Scholar
 29. Bieda, B.: The use of life cycle assessment (LCA) conception for Arcelormittal Steel Poland S.A. Energy Generating – Krakow Plant Case Study, Konferencja Waste Recycling Xii, Kraków, 20–22/11/2008, Kraków, Czasopismo Techniczne. 16(105), (2008f)Google Scholar
 30. Bieda, B.: Zarządzanie Ryzykiem Inwestycyjnym na Przykładzie Projektu Zakładu Gazyfikacji Odpadów W Koninie. XII Konferencja Project Management, Poznań, 26–29/11/2008, Poznań (2008g)Google Scholar
 31. Bieda, B.: Zastosowanie Symulacji Monte Carlo do określania stopnia niepewności analizy zbioru wejść i wyjść (LCI) drugiej fazy ekologicznej oceny cyklu życia (LCA) w zarządzaniu środowiskowym na przykładzie Siłowni w Zakładzie Energetycznym Huty Arcelormittal Poland SA, Oddział w Krakowie. In: Grabara, J., Nowak, J.S. (eds.) PTI, Przegląd Zastosowań Informatyki, pp. 385–399. Wyd. PTI – Oddz. Górnośląski, Katowice (2009)Google Scholar
 32. Bieda, B.: Stochastic assessment by Monte Carlo simulation for Lci applied To steel process chain: the arcelormittal steel Poland S.A. In Kraków, Poland Case Study. International Conference LCM2009, 5–9/09/2009, Cape Town, RSA (2009b)Google Scholar
 33. Bieda, B.: Decision support systems based on the economic feasibility assessment for Municipal solid waste (Msw) management under uncertainty using Simlab® Toolpack. Sixth International Conference on Sensitivity Analysis of Model Output, SAMO, Milan, 19–22/07/2010, pp. 7609–7610 (2010)Google Scholar
 34. IISI – life cycle inventory study for steel industry products, International Iron and Steel Institute, Belgium (2002)Google Scholar
 35. Pappenberger, F., Beven, K.J.: Ignorance is bliss: or seven reasons not use uncertainty analysis. Water. Resour. Res. 42(W05302), 1–8 (2006). doi: 10.1029/2005/WR004820 Google Scholar
 36. Snopkowski, R.: Symulacja stochastyczna. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków (2007)Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of ManagementAGH University of Science and TechnologyKrakówPoland

Personalised recommendations