Advertisement

50 Years Ago We Constructed the First Hungarian Tube Computer, the M-3: Short Stories from the History of the First Hungarian Computer (1957-1960)

 • Győző Kovács
Conference paper
Part of the IFIP Advances in Information and Communication Technology book series (IFIPAICT, volume 325)

Abstract

The M-3 computer was constructed by members of the Cybernetics Research Group of the Hungarian Academy of Sciences (Hung: Magyar Tudományos Akadémia Kibernetikai Kutató Csoportja, abbr. MTA KKCs) from mid 1957 until the beginning 1959. I was a member of MTA KKCs until 1967. The Group was established for the sole purpose of constructing the first Hungarian electronic tube computer, first the B-1, then the M-3, which began the age of computers in Hungary. We received the basic design of the M-3 computer – mid 1957 - from the Soviet Union, but we received the necessary parts (vaves, cuprox diodes, connectors etc.), too, we used only resisitors and capacitors from a Hungarian plant REMIX. The whole mechanical and electronical consrtruction (logical unites, casing, drum etc.) was done by our mechanical engineers and our mechanical and electronical workshop.

Keywords

Hungary MTA KKCs tube computer first computer-program in Hungary first computer music drum first Hungarian computer export 

References

 1. 1.
  40 éves a magyar számítástechnika és a Volán Elektronika 1999. (40 Years Old the Hungarian Computer Science and the Volan Electronics) (1999) (Hung) Google Scholar
 2. 2.
  Számítógéptechnika ‘68. Az Automatizálási, Információfeldolgozási és Operációkutatási Tanács (AIOT) esztergomi konferenciájának a kiadványa. 1968. (Computer-technology ‘68. The Proceedigs of the AIOT Conference, Esztergom) (1968) (Hung) Google Scholar
 3. 3.
  Kovács, G.: A számítógépek technikája. (The Technology of the Computers). Tankönyvkiadó (1974) (Hung)Google Scholar
 4. 4.
  Tarján, R.: Gondolkodó gépek (Thinking Machines). Bibliotheca kiadó (1958) (Hung)Google Scholar
 5. 5.
  Dömölki, B., és Drasny, J.: M-3 elektronikus számítógép ellenőrző programjai (The Control Programs of the M-3 Computer) (1965) (Hung) Google Scholar
 6. 6.
  Kovács, G.: Válogatott kalandozásaim Informatikában (My Selected Adventures in Informatics). MASSI és GÁMA-GEO Kiadó (2002) (Hung)Google Scholar
 7. 7.
  Muszka, D.: Szemelvények a számítástechnika szegedi történetéből (Selected Passages from the History of Computer Science in Szeged), Kézirat (1995) (Hung)Google Scholar
 8. 8.
  Sándor, F., Dömölki, B., Révész, E., Szelezsán, J., Veidinger, L.: Az M-3 elektronikus számológép programozása (The Programation of the M-3 Computer), kézirat (1958) (Hung)Google Scholar
 9. 9.
  Szentiványi, T.: A számítástechnika kezdetei Magyarországon (The Beginning of the Computer Science in Hungary). Természet Világa, vol. 125 (1994) (Hung)Google Scholar
 10. 10.
  Kovács, G.: The History of M-3, the first Hungarian Electronic Digital Tube Computer. In: Proceedings of Workshop of MEDICHI 2007 (Methodic and Didactic Challenges of the History of Informatics) (2007)Google Scholar

Copyright information

© IFIP 2010

Authors and Affiliations

 • Győző Kovács
  • 1
 1. 1.John von Neumann Computer Society, Former Secretary General and Vice-PresidentHungary

Personalised recommendations