Advertisement

Computer Aiding and Virtual Integration of the Medical Activities

 • Zbigniew Kierzkowski
 • Piotr Tarlowski
Part of the Advances in Intelligent and Soft Computing book series (AINSC, volume 65)

Abstract

Within the healthcare reform, it is necessary to fulfill a lot of conditions, amongst which the important role plays elaborations of information systems directed on consideration rationalization of medical care, medical personnel works, availability of modern equipment, medical apparatus and data about human wellbeing state. In new solutions we have to do with computer integrated activities organization in the environment of structures of mutual data exchange and the problem domain. There are created computer oriented healthcare systems. Computer aiding includes bigger and bigger range of routine medical activities and is adjusted in bigger and bigger degree to ways of doctor’s process. There are observed consolidation of functions and tasks of computer integration and virtual medical activities organization with functions and tasks of computer aiding integration and virtual medical activities organization systems where the result is co-operation organization process of doctors and the healthcare institution.

Keywords

computer integrated activities organization – CIAO computer integrated medical activities organization – CIMAO computer medical activities aiding – CMAA computer integrated medical activities – CIMA virtual medical activities organization – VMAO information processes in the health care systems 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Kierzkowski, Z.: Medyczne systemy informatyczne i komputerowo integrowana organizacja działań badawczych, [W]; Komputery w medycynie (red. E. Kącki). t. II, Łódź, s.257–s.262 (1994)Google Scholar
 2. 2.
  Kierzkowski, Z.: Computer Integrated and Information Aided Investigation Activities. In: 14th International CODATA Conference: Data and Knowledge in a Changing World, Chambery, France (1994); In: Dubois, J.E., Gershon, N.D. (eds.) Modeling Complex Data for Creating Information, pp. 95–104. Springer, Heidelberg (1996)Google Scholar
 3. 3.
  Kierzkowski, Z.: Infosfera komunikowania bezpośredniego i organizacja telepracy, [W]: Konferencja “Telemedycyna” (red.: E. Kącki), Wyższa Szkoła Informatyki, Łódź, s.155–s.158 (2000)Google Scholar
 4. 4.
  Kierzkowski, Z., N’sir, M.: Wymiana danych poprzez standardową reprezentację w projektowaniu multimedialnych centrów informacyjnych – MCI, Konferencja “Telemedycyna” (red.: E. Kącki), Wyższa Szkoła Informatyki, Łódź, s.127–s.131 (2000)Google Scholar
 5. 5.
  Kierzkowski, Z.: Zarządzanie danymi w organizacji telepracy, [W]: Materiały Konferencji: Telemedycyna II (red. E. Kącki). Wyższa Szkoła Informatyki, Łódź, s.167–s.170 (2001)Google Scholar
 6. 6.
  Kierzkowski, Z., Kluska-Nawarecka, St., Sielicki, A. (red): Wymiana informacji i interaktywne komunikowanie medialne, Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Wydawnictwo SORUS, Poznań (2003)Google Scholar
 7. 7.
  Kierzkowski, Z. (red): Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii i gospodarki, Polski Komitet Narodowy CODATA przy Prezydium PAN, Wydawnictwo SORUS, Warszawa-Poznań (2004)Google Scholar
 8. 8.
  Kierzkowski, Z.: Correctness of co-operative activities in the arising virtual information environment. In: 19th CODATA International Conference – The Information Society: New Horizons for Science, Book of Abstracts, Berlin, Germany (2004)Google Scholar
 9. 9.
  Tarłowski, P., Pankowski, T.: Koordynacja wymiany danych w środowisku P2P, [W]: Bazy Danych: Struktury, Algorytmy, Metody (red.: S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek), Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, pp. s.37–s.45 (2006)Google Scholar
 10. 10.
  Tarłowski, P., Sikorski, A.: Zarządzanie współbieżnością w systemie integrowania informacji z uwzględnieniem uzgadniania i tolerowania sprzeczności, [W]: Bazy Danych - Struktury, Algorytmy, Metody; Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, s.91–s.102 (2007)Google Scholar
 11. 11.
  Kierzkowski, Z.: Evolution and integration of computer aided medical activities systems. In: Proceedings of International Conference: Computers in Medical Activity, Polish Society of Medical Informatics & The College of Computer Science, Łódź, September 19-21, pp. 47–48 (2007)Google Scholar
 12. 12.
  Kierzkowski, Z., Tarłowski, P.: Virtual medical activities organization based on network services. In: Proceedings of International Conference: Computers in Medical Activity, Polish Society of Medical Informatics & The College of Computer Science, Łódź, September 19-21, p. 49 (2007)Google Scholar
 13. 13.
  Kierzkowski, Z.: Virtual Activities Organization within Information Society Structures. In: 21st International CODATA Conference: Scientific Information for Society – from Today to the Future, Abstracts, Kyiv, Ukraine, October 5-8, pp. 81–82 (2008)Google Scholar
 14. 14.
  Kierzkowski, Z., N’sir, M., Polkowski, Z., Tarlowski, P.: Data and Problem Knowledge Environment within Co-operation Structures. In: 21st International CODATA Conference: Scientific Information for Society – from Today to the Future, Abstracts, Kyiv, Ukraine, October 5-8, pp. 54–55 (2008)Google Scholar
 15. 15.
  Pankowski, T.: Query Propagation in a P2P Data Integration System in the Presence of Schema Constraints. In: Hameurlain, A. (ed.) Globe 2008. LNCS, vol. 5187, pp. 46–57. Springer, Heidelberg (2008)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009

Authors and Affiliations

 • Zbigniew Kierzkowski
  • 1
 • Piotr Tarlowski
  • 1
 1. 1.Networked Virtual Activities Organization Laboratories: Lodz-Olsztyn-Polkowice-PoznanThe College of Computer Science in Lodz & Poznan University of Technology 

Personalised recommendations