Advertisement

Relationships between Isopotential Areas in EEG Maps before, during and after the Seizure Activity

 • Hanna Goszczyńska
 • Marek Doros
 • Leszek Kowalczyk
 • Krystyna Kolebska
 • Stanisław Dec
 • Ewa Zalewska
 • Jan Miszczak
Conference paper
Part of the Advances in Soft Computing book series (AINSC, volume 47)

Summary

The aim of the study was to analyse relationships between isopotential areas in sequences of EEG top maps recorded before, during and after seizure activity. Method of the analysis of isopotential areas in sequences of EEG maps consists on the comparison of the changes of values of areas before and after seizure activity and estimation of mutual changes of the areas for the extreme isopotential regions during seizure activity. Results of the study performed on two groups of totally 17 subjects suggest that selected image features like area of given range of potentials and the analysis of the relationships between areas of the isopotential regions before, during and after seizure episode reveal the differences in considered groups of subjects.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Morihisa, J.M., Duffy, F.H., Wyatt, R.J.: Brain electrical activity mapping (BEAM) in schizophrenic patients. Arch. Gen. Psychiatry 40, 719–728 (1983)Google Scholar
 2. 2.
  Lehman, D.: From mapping to the analysis and interpretation of EEG/EP maps. In: Maurer, K. (ed.) Topographic Brain Mapping of Eeg and evoked potentials, pp. 53–75 (1989)Google Scholar
 3. 3.
  Li, L., Yao, D.: A new method of spatio-temporal topographic Mapping by correlation coefficient of k-means cluster. Brain Topography 19(4), 161–176 (2007)CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Miszczak, J.: Neurofizjologiczne implikacje badań stanów czynnościowych mózgu metoda̧ mappingu potencjałów wywołanych. Polski Przegla̧d Medycyny Lotniczej 3, 333–349 (2003)Google Scholar
 5. 5.
  Dec, S., Miszczak, J., Zalewska, E.: Obraz QEEG klinicznie zdrowych kobiet i mȩżczyzn w wieku 18-30 lat-kandydatów do lotnictwa. Polski Przegla̧d Medycyny Lotniczej 10, 209–226 (2004)Google Scholar
 6. 6.
  Kowalczyk, L., Dec, S., Zalewska, E., Miszczak, J.: Progress on a Study of Spontaneous EEG Activity in Records of Epilepsy Patients with Interictal Discharges and Epileptiform Discharge. In: Healthy Subjects, Proc. of 7th European Congress on Epileptology, Helsinki (2006)Google Scholar
 7. 7.
  Kowalczyk, L.: Badanie dynamiki aktywności bioelektrycznej mózgu w warunkach stymulacji z zastosowaniem metod oceny podobieństwa sygnałów, Rozprawa doktorska, IBIB PAN, Warszawa (2006)Google Scholar
 8. 8.
  Goszczyńska, H., Kowalczyk, L., Świderski, B., Kolebska, K., Dec, S., Zalewska, E., Miszczak, J.: Nowe kryteria analizy ilościowo-porównawczej map EEG. In: Mat. Konf. V Symposium Naukowe: TPO 2006, Serock, pp. 152–157 (2006)Google Scholar
 9. 9.
  Goszczyńska, H., Kowalczyk, L., Świderski, B., Kolebska, K., Dec, S., Zalewska, E., Miszczak, J.: Ocena ilościowo-porównawcza sekwencji czasowych map EEG w celu ustalenia kierunków propagacji pobudzenia. In: XV Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Wrocław, p. 87 (2007)Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008

Authors and Affiliations

 • Hanna Goszczyńska
  • 1
 • Marek Doros
  • 1
 • Leszek Kowalczyk
  • 1
 • Krystyna Kolebska
  • 1
 • Stanisław Dec
  • 2
 • Ewa Zalewska
  • 1
 • Jan Miszczak
  • 2
 1. 1.Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering PASWarsaw 
 2. 2.Military Institute of Aviation MedicineWarsaw 

Personalised recommendations